กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
86 หมู่4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5110
คลังภาพ

เมืองวิทยาศาสตร์

สวนวิทยาศาสตร์

ภาพตัวอย่าง
รายละเอียดกิจกรรม
13-15 ธ.ค. 54 กลุ่มสาระฯ นำนักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม ณ สะแกราช จ.นครราชสีมา
30 พ.ย. 54 นักเรียนห้อง 4/1 , 4/2 และ 5/1 ไปศึกษาและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี และ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
8 – 10 ธ.ค. 53 ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
24 - 26 พ.ย. 53 ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียน ม.3 ณ อุทยาทแห่งชาติเขาใหญ่
17 พ.ย. 53 กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ เยาวชนไทย ร่วมใจรักษ์พลังงาน
16 ก.ย. 53 บูรณาการ นักเรียน ม.1 เรื่อง กล้วยแตกหน่อ ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
2 - 3 ส.ค. 53 จัดค่ายวิทย์ ให้นักเรียนโรงเรียนจ่าการบุญ ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ พิษณุโลก
14 ก.ค. 53 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาบรรยายพิเศษ เรื่องวิทยาศาสตร์กับนักวิจัย ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ พิษณุโลก
9 ก.ค. 53 จัดค่ายวิทย์ ให้นักเรียนโรงเรียนโคกกระดี่ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ พิษณุโลก
28 - 30 มิ.ย. 53 สิ่งประดิษฐ์เครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน เข้าร่วมแข่งขัน ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
21 - 23 ม.ค. 53 นักเรียน ม.4 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ต.แสมสาร จ.ชลบุรี
26 ม.ค. 53 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ณ บริเวณลานเคารพธงชาติ
11 - 12 ม.ค. 53 นักเรียน ม.3 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติิ ณ ถ้ำผาท่าพล ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
8 ม.ค. 53 Young Scientist Competition 2010 รอบรองชนะเลิศ
10-12 ก.ย. 52 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ณ รีสอร์ทบ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม
10-13 ก.พ. 52 จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั้ง 12 แห่ง ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
2 ก.พ. 52 นักเรียน ม.5 เยี่ยมชมงานวันนักประดิษฐ์ ณ เมืองทองธานี
21 - 23 ม.ค. 52 นักเรียน ม.4 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ต.แสมสาร จ.ชลบุรี