ร่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

จากร่าง โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ในห้อข้อที่ 11 แผนการจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ซึ่งการกำหนดแผนการจัดชั้นเรียนยึดหลัก 2 ประการ คือ
1. มีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนเหมาะสม ไม่มากเกินไปจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
2. จำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่สูงเกินไป จนครูผู้สอนไม่สามารถดูแลและส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลได้

เพื่อให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอให้มีแผนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง ดังนี้

รายการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาล รวม
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
จำนวนห้องเรียน 4 4 4 6 6 6 30
จำนวนนักเรียนต่อห้อง 24 24 24 24 24 24
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 96 96 144 144 144 720
This entry was posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to ร่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. Pingback: max

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *