การประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เพื่อให้การทำงานภายใต้ “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมปรินส์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ถึงแนวทางการจัดตั้งและอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งแผนงานและงบประมาณ

ในช่วงบ่าย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ กล่าวถึงการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียนประจำ ทำให้ครู และบุคลากรมีความเข้าใจอนาคตของโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

ดร.โกศล เพ็ชร์สุรรณ์ บรรรยาย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทำให้ได้ทราบว่าในระยะแรก การบริหารงานจะเป็นระบบราชการแบบโรงเรียนปกติไปก่อน แต่จะมีการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และการพัฒนาโรงเรียนในระยะแรก

This entry was posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค and tagged , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *