ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การที่ครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นนโยบาของรัฐบาลในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะองค์ความรู้ไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียน หรือหนังสือเรียน แต่จะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่รัฐบาลจะต้องส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตของประชาชน ที่สำคัญเราต้องประยุกต์ผลจากการเรียนรู้ นำปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงตนเอง สังคม และเปลี่ยนแปลงโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  จึงต้องการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จะเป็นผู้บุกเบิกการสร้างระบบคิดและปลูกจิตสำนึกทางด้านวิทยาศาสตร์  สร้างวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ได้ ยกระดับเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้มีผลต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยจะพัฒนานาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะร่วมมือกับ สสวท. และองค์ความรู้อื่นๆสร้างคลังองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนทั่วไป ที่สำคัญจะได้มีการส่งเสริมและจูงใจให้มีการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

โดยมอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ สสวท.ดำเนินกาส่งเสริมให้คนที่เข้ามาเรียนเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นเพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมางบสนับสนุนให้กับคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องขับคลื่อนเพื่อให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค ภายในปีการศึกษา 2554 โดย ขยายผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนกาญจนาภิเษกและโรงเรียนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สองตอบต่อการสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

This entry was posted in โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *